dilluns, 4 de juny de 2012

Bones pràctiques al CC Sant Salvador


Aquest curs 11-12, el claustre del CC Sant Sant Salvador d'Artà ha participat al projecte de zona "Metodologies col·laboratives per a l'èxit escolar" tant a l'etapa de infantil, com de primària i secundària amb l'objectiu de millorar les seves pràctiques a l'aula.